Laoteenus
Laoteenus
Laoteenus
Laoteenus
Laoteenus

Laoteenus

Ladude töö eesmärk on korraldada iga päev sisenevate kaubavoogude käsitlemist kaupade vastuvõtmisest väljastamiseni, kindlustada kaupade hoiustamine toodete hävimise ja/või vigastusteta. Ladu peab suutma väljastada kaubad soovitud ajal, soovitud kogustes ning korralikult kaitstuna vedamisel esineda võivate vigastuste eest.

Ladustamine on suhteliselt ressursimahukas tegevus. Laohooned, personal, inventar, tõstukid jms on tarvilik igapäevaseks opereerimiseks. Väiksemate kaubavoogudega ettevõtetele võib osutada lao pidamine kulukaks, kuid teatud juhtudel tuleb tooteid siiski ajutiselt ladustada. Sellise profiiliga ettevõtetel on enamasti otstarbekam laoteenus sisse osta ning keskenduda oma põhitegevusele.

Laod

 • Ladustamine

  Lisaks lühiajalisele ja pikaajalisele tavakaupade ladustamisele pakume kohest ümberlaadimise ja cross-docking teenuseid.

 • Külm- ja jaheladu

  Paljud tooted vajavad eritemperatuuri. Võimaldame hoiustada jahutatud (0c…+6c) kui ka külmutatud (-25c > ) tooteid.

 • Aktsiisiladu

  Aktsiisiladu kasutavad meie kliendid, kes tegelevad tubaka ja alkoholi toodete turustamisega.

 • Tolliladu

  Tollilao teenused on klientidele, kes soovivad hoida saadetisi maksuvabalt piiramatu aja jooksul.

Küsi pakkumist