Usein Kysyttyjä Kysymyksiä

2-akselisesta vetoautosta ja 3-akselisesta puoliperävaunusta koostuvan ajoneuvoyhdistelmän – 40 t:

  • peiteperävaunuihin lastataan yleensä enintään 24 tonnin painoisia kuormia;
  • pakastepuoliperävaunuun lastataan yleensä enintään 22 tonnin painoisia kuormia.

*Tietyin ehdoin on mahdollista käyttää nykyaikaisempia perävaunuja raskaampiin kuormiin.

Tavaranvaihdossa tarvittavat eri asiakirjat ovat seuraavat:

  • tavaran lähettäjän julkaisemat paperit
  • lähettäjämaan vientiasiakirjat
  • tuontiselvitys
  • CMR – kansainvälinen rahtikirja maantiekuljetuksissa (international waybill)

Kun Viron tasavalta liittyi toukokuussa 2004 Euroopan Unioniin, EU:n rajoilta katosivat myös tullitarkastukset ja tarve laatia EU:n sisäisesti sekä vienti- että tuontiselvityksiä. Euroopan Unionin sisäisessä kuljetuksessa riittää nyt, että tavaran mukana on:

CMR – kansainvälinen rahtikirja maantiekuljetuksissa.

Lähetysluettelo ja tavaran kauppalasku (eivät ole pakollisia, koska ne voi lähettää myös sähköisesti)

Tietyt tavararyhmät (esim. alkoholi, vaaralliset kuljetukset) vaativat lisäksi erikoisasiakirjoja.

Euroopan maita, joihin edelleen tulee laatia vienti- ja tuontiselvitykset, ovat esimerkiksi Norja, Sveitsi, Liechtenstein ja Andorra. Selvitysten laatimisen lisäksi tarvitaan myös TIR-sinetöityä perävaunua muunmuassa kauppavaihdossa Venäjän, Albanian, Bosnian ja Hertsegovinan, Kroetian, Makedonian, Serbian ja Montenegron kanssa.

CMR:n eli yleissopimuksen tavaran kansainvälisessä tiekuljetuksessa käytettävästä rahtisopimuksesta tavoite on määrittää tavaran lähettäjä, tavaran saaja, kuljetettavat tavarat sekä kuljettajan velvollisuudet ja vastuu.

Huolitsijan vastuuvakuutus (ELEA:n yleisvaatimusten mukaisesti) korvaa myös sellaiset vahingot, jotka ovat aiheutuneet huolitsijan tekemästä tai tekemättä jättämästä työstä.

Puoliperävaunuksi kutsutaan 13,6 m pituista perävaunua, jonka vetämiseen tarvitaan vetoautoa. Kuljetusalalla vetoautosta käytetään myös nimeä nuppi. Tällaista yhdistelmää käytetään yleensä täyskuormien kuljettamiseen sekä pitemmillä että lyhemmillä välimatkoilla sekä myös kuljetuksiin terminaalien välillä.

Takaluukulla varustettu kuorma-auto on yksiosainen auto, joka tunnetaan myös nimellä umpikuorma-auto. Tämän ajoneuvon tilavuus on puoliperävaunuun verrattuna pienempi, mutta niillä pääsee moniin paikkoihin helpommin perille. Tämän tyypin autojen tavaratilan mitat ovat erilaiset, mutta kaikissa on yhteisenä tunnuksenna takaluukku.

Et saanut kysymykseesi vastausta?