Tullipalvelu

Tavaroiden toimittamisessa Euroopan Unionista pois tai muualta Euroopan Unioniin tulee suorittaa tullaustoimenpiteitä. Tullipalvelu on tarpeen tavaroille säädettyjen kauppapoliittisten toimenpiteiden soveltamiseksi. Tullin rooli on sijaintimaan hallintomääräysten soveltamisen avulla oman maan valmistajien liiketoimintaetujen suojaaminen. Yleinen periaate on säännönmukaisesti seurata tuonnin osalta sitä, että omien valmistajien tuotteet pysyisivät markkinoilla kilpailukykyisinä ja varmistaa siten työkykyisen väestön työllisyys. Viennin osalta taas säädellä vientiä siten, että myös sisämarkkinoiden tarpeiden tyydytys olisi taattu. Maailman tullialan yhteistyön johdossa on Maailman Tullijärjestö eli WCO, johon kuuluu 179 jäsenmaata.

ATV Transpordi AS tarjoaa pitkäaikaisten yhteistyökumppaniensa avulla asiakkailleen sekä tullimuodollisuuksien ja -selvitysten täyttämistä että myös konsultointia eri ongelmien ja kysymysten ratkaisuun. Tarvittaessa olemme yhteydessä viranomaistahoihin asiakkaan valtuuttamana. Tietyissä tapauksissa ei tuontituotteita tarvitse yhteisöjen alueella heti kirjata ja ne voi jättää tilapäisesti tullivarastoon. Tähän tarjoamme nykyaikaisia varastointiolosuhteita tarkoitusta vastaavissa varastoissa. Tilapäisen varastoinnin paikat ovat tulliterminaali ja varastopaikka, jossa tavaraa voi säilyttää vain todennettu käyttäjä (varastopaikan pitäjä). Varastopaikka ei saa sijaita rajatarkastusvyöhykkeellä.

Pyydä tarjous!